Algemeen

Afbouwen
Het afbouwen van een (door een arts voorgeschreven) medicijn gebeurt al jaren zonder dat de patiënt duidelijk wordt verteld hoe dit moet en wat de klachten kunnen zijn. Hierdoor wordt vaak niet voorzichtig genoeg afgebouwd, soms met aanhoudende ontwenningsklachten tot gevolg genaamd een ontwenningssyndroom. Afbouwklachten, die soms lijken op de beginklacht waarvoor het middel werd genomen, kunnen worden verward met een terugval. De twijfel en onzekerheid die volgen zorgen ervoor dat mensen opnieuw medicatie gaan gebruiken, soms nog meer dan voor de afbouwperiode.

Afhankelijkheid
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is het ontwennen van benzodiazepines, antidepressiva en antipsychotica vooral van lichamelijke en niet van geestelijke aard. Omdat het lichaam altijd zo goed mogelijk wil blijven functioneren past het zich aan de onnatuurlijke situatie van de medicatie in het lichaam aan. Dit proces heet homeostase. Wanneer de medicatie wordt verlaagd, is het lichaam tijdelijk niet in staat ‘normaal’ te functioneren, omdat het zich daar niet op heeft ingesteld.
 Ook kan door dit proces van homeostase tolerantie ontstaan, waarna verhoging van de medicatie nodig is om weer het gewenste effect te kunnen hebben op het lichaam. Wanneer de medicatie niet wordt verhoogd, zal het lichaam meer klachten gaan vertonen die er hetzelfde uitzien als de afbouwklachten.

Voor antidepressiva en antipsychotica bouwt men doorgaans  minder snel tolerantie op, maar toch kan de werking plotseling wegvallen. Dit proces noemt de wetenschap tachyfylaxie. Deze plotseling optredende tolerantie komt bij ongeveer 25% van de SSRI gebruikers voor. De ervaringen lijken op het proces van ontwenning die onverwachts in het lichaam in gang wordt gezet en hevige klachten kunnen daarbij ontstaan. 
Ook met opiatengebruik bouwt men tolerantie  op. 


Ondersteuning
Het proces om een medicijn te stoppen, kan een grote uitdaging zijn. Ik bied ondersteuning door middel van coachingsgesprekken en help je te focussen op je einddoel. Samen met jou zoek ik naar persoonlijke oplossingen voor vraagstukken die je onderweg tegenkomt. Ik sta naast je, leer je technieken om bepaalde klachten te hanteren en ben een luisterend oor wanneer je dat nodig hebt. Als gecertificeerd EFT therapeut kan ik tevens alle emotionele en lichamelijke blokkades met je neutraliseren. Ik doe dit vanuit mijn persoonlijke ervaring, mijn opleidingen en de kennis die ik heb opgebouwd tijdens de vele gesprekken die ik al mocht voeren met mensen die deze medicatie hebben afgebouwd.

Let op: ik ben geen arts en kan op geen enkele manier bepalen of medicatie moet worden afgebouwd of niet. Dit bepaal je samen met je behandelend arts. De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin wordt iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden die op of via deze website beschikbaar is uitgesloten. Deze website is zeker niet bedoeld voor persoonlijke medische adviezen en vervangt in geen geval een consult of behandeling. Als u vragen heeft neemt u dan contact met mij op.