Algemene voorwaarden voor een consult

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Elisabeth Krijtenburg, werkzaam als De Afbouwcoach (de Coach) en u, de client. Vertrouwelijkheid


Als client  begrijp ik dat alles wat wordt besproken tijdens mijn coachingsgesprekken vertrouwelijk wordt behandeld, tenzij ik schriftelijk anders verklaar en behalve als dit anders is vereist door de wet en behalve in gevallen waarin er een risico is op schade voor mijzelf of anderen of als een misdaad is gepleegd.


Ik begrijp dat vanwege de cognitieve verstoring die kan optreden tijdens de afbouw van medicatie, sessies kunnen worden opgenomen, en ik begrijp dat alle bestanden met opnames alleen toegankelijk zijn voor de coach en volledig zijn gecodeerd en beveiligd met een wachtwoord, waardoor ze volledig veilig zijn.

Sessies

Ik begrijp dat coaching zal plaatsvinden in de vorm van een telefoonsessie,  een Skype ofvideo-sessie of door middel van spraakberichten. Ik begrijp dat als ik meer dan 10 minuten te laat ben voor een telefonische sessie of video sessie, de Coach ervan uitgaat dat de sessie is geannuleerd en dat ik dan geen recht heb op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de sessie.

Ik begrijp dat het veranderen van de datum of de tijd van een eerder geplande sessie met gepaste kennisgeving kan worden gedaan. Ik zal ten minste 24 uur van tevoren op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in een afspraak. Als ik zelf minder dan 24 uur van te voren de afspraak wil annuleren of verzetten, dan blijft het betaalde bedrag voor de sessie staan als compensatie voor de Coach.

Ik begrijp dat door het niet komen opdagen, het vroegtijdig beëindigen van een gesprek of het niet beantwoorden van de telefoon voor een afspraak, ik de volledige kosten voor de sessie moet betalen. Ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om de factuur voor deze ondersteuning binnen 14 dagen te betalen.

Ondersteuning

Ik begrijp dat de Coach niet gekwalificeerd is om te adviseren of commentaar te geven op medische behandelingen die ik mogelijk ontvang of om afbouw van medicatie te initiëren en / of voor te schrijven. Ik begrijp dat de Coach mij alleen emotionele, aanmoedigende en informatieve ondersteuning biedt, zodat ik beter door het afbouwproces heen kom en ik mijn keuzes zelf goed ingeinformeerd en weloverwogen kan maken. Ik begrijp dat deze consulten gaan vervanging zijn voor geestelijke of lichamelijke gezondheidszorg.

Familie/ naasten

Ik ga akkoord met de wens van de Coach dat contactgegevens en de naam van een van mijn familieleden of naasten, bij het eerste consult, moeten worden verstrekt.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze overeenkomst zal in alle opzichten worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en elk conflict of geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Boeking van uw afspraak

1) bevestigt dat u, de klant, de bovenstaande algemene voorwaarden van deze overeenkomst volledig accepteert en begrijpt en

2) volstaat als een elektronische handtekening.

De Afbouwcoach

KVK-nummer: 74830716
BTW-nummer: 181565821B01

Algemene Voorwaarden

EFT International Membership: 21093929

© 2019 - 2023 Elisabeth Krijtenburg. All rights reserved.