Algemene voorwaarden voor een consult

Voor uw  en mijn veiligheid, vraag ik altijd om een telefoonnummer van iemand die dicht bij u staat, die ik kan bellen, als ik denk dat uw veiligheid of die van uw omgeving in gevaar is.

Als basis moet de intentie duidelijk geformuleerd zijn dat je van de medicatie wenst af te komen door middel van afbouwen en je bent bereid stappen te zetten om dat doel te bereiken.

Je kan op elk zelf gekozen moment stoppen met afbouwen en alleen de arts en jijzelf zijn verantwoordelijk voor het medische proces.

Bij grensoverschrijdend/ ongewenst gedrag naar mij als coach, kan de coaching  per direct worden stopgezet door de coach.

In geval van een cold turkey, kan de coach ondersteunen in het proces naar gezondheid.

Indien tijdens de coaching u gebruik maakt van andere verdovende middelen, om de ontwenning op te vangen, kan dit reden zijn voor beëindiging van de coachingsgesprekken.

De coach is niet verantwoordelijk voor de reactie van het lichaam op de afbouw of de gevolgen van het langdurig gebruik van voorgeschreven medicatie.

Een gesprek tussen client en coach is strikt vertrouwelijk.

Client kan de coach aansprakelijk stellen voor geleden schade tot maximaal het bedrag van  de kosten van één consult.

Wanneer u een afspraak maakt geeft u toestemming aan de coach voor het gebruik van uw gegevens om contact met u op te nemen in het kader van uw traject. Deze gegevens zullen uiterlijk 1 jaar na afloop van uw laatste contact worden verwijderd, behalve als u er nadrukkelijk toestemming voor geeft dat deze bewaard mogen blijven.

De gegevens die van u worden opgeslagen worden alleen opgeslagen ten behoeve van het coachingtraject en zullen te allen tijde worden beveiligd en beschermd middels up-to-date technologieën, door zowel De Afbouwcoach als de door ons gebruikte leveranciers van technologische applicaties en middelen om de coaching tot stand te brengen.

De Afbouwcoach

KVK-nummer: 74830716
BTW-nummer: 181565821B01

© Elisabeth Krijtenburg. All rights reserved.